Miilumachine Oy investoi ja kehittää toimintojaan vahvasti

Vankkana selkänojana on 54-vuo­tias emoyhtiö, Miilukangas Oy, joka on jo toisen ja kolmannen sukupolven perheyhtiö. Omistajilla on vahva tahtotila kehittää konsernin tytäryhtiöitä mm. sijoittamalla niihin suuria rahallisia panostuksia lähivuosien aikana. Vaativaa hitsausta, teräslevyjen käsittelyä ja monipuolista koneistusta tarjoava konepaja Miilumachine Oy investoi ja kehittää voimakkaasti.

– Massiivinen investointiohjelma aloitettiin viime vuoden kesällä uudella Yaskawan robottihitsausasemalla ja jatkui syksyllä uudella monipuolisesti varustetulla TOS-aarporalla. Kuluvana vuonna tuotannon investointeina ovat muun muassa täysin modifioitu, pitkään käytössä ollut pitkäjyrsinkone ja asennusvaiheessa oleva 5-palettinen SHW:n sorvauskeskus, joka on alansa huippua, varustettuna kaikilla miehittämättömän ajon vaatimilla ominaisuuksilla, joilla pystymme vastaamaan asiakkaidemme vaativiinkin tarpeisiin tehokkaasti. Tämän lisäksi olemme panostaneet kokonaisvaltaisesti laadunvalvontaan, joka on yksi tuotannon tärkeimmistä tukipilareista, mm. uudella Zeissin 3D-koordinaattimittauskoneella, kertoo Miilumachinen toimitusjohtaja Kari Vimpari.

Uudella Yaskawa-robotti­hitsaus­solulla voidaan hitsata jopa yli viiden metrin mittaisia ja seitsemän tonnisia kappaleita.

Uudella Yaskawa-robotti­hitsaus­solulla voidaan hitsata jopa yli viiden metrin mittaisia ja seitsemän tonnisia kappaleita.

– Pelkkä investointi uusiin koneisiin ei riitä. Massiivisella henkilöstön koulutuksella saamme investoinneista mahdollisimman suuren hyödyn irti ja sitä kautta pystymme vastaamaan koko ajan kovenemiin laatu- ja kustannuspaineisiin.
– Tällä hetkellä haemme kasvua erityisesti sarjatuotannosta, kun aiemmin olemme keskittyneet projektitoimituksiin. Meillä on omistajien kanssa selkeä visio ja onneksi meillä on huippuluokan työntekijät, jotka ovat vahvasti sitoutuneet tähän projektiimme.

Erittäin suuri haaste yrityksen voimakkaalle kasvustrategialle on uusien työntekijöiden löytäminen. Rekrytointeja tehdään ulkomaita myöten. Koko konsernissa on töissä n. 12 eri kansallisuutta.
– Sarjatuotantoon panostaminen vaatii jatkuvaa panostusta henkilöstöön. Jatkokoulutusta tehdään koko ajan suunnitelmallisesti. Koneita voi ostaa rahalla kuka vaan, mutta koneiden ominaisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen vaatii vahvaa ja ajantasaista osaamista. Jatkuva uuden oppiminen pitää työn mielekkäänä. Lisäksi työssä viihtyvyys paranee selkeästi, kun raskaat ja monotoniset työvaiheet voidaan automatisoida.

Miilumachine Oy:n vahvuus on kokonaisvaltainen palvelukonsepti, joka mahdollistaa tuotteen koko elinkaaren kestävän kumppanuuden, joka tuottaa aidosti lisäarvoa.
– Me tarjoamme asiakkaillemme huippuluokan osaamisen ja monipuolisen konekannan lisäksi oman verkostomme palvelut. Valmistuksen osalta kauttamme saa kaikki tuotantomenetelmät, lämpökäsittelyt, pintakäsittelyt, asennuspalvelut ja laadunvalvonnan. Myös tuotesuunnittelun palvelut ovat saatavilla yhden luukun periaatteella.
– Tuemme aktiivisesti asiakkaidemme kehitystyötä tarjoamalla oma-aloitteisesti parannusehdotuksia. Valmistusteknisen osaamisemme ansiosta tunnistamme tuotteen valmistettavuuden haasteet. Pienilläkin muutoksilla on saatu aikaan tuntuvaa tehostamista. Näemme asiakkaan hyödyn olevan meidän hyötymme.
– Laajan palvelun on oltava luotettavaa ja toimivaa. Saamme annettua tarjoukset nopeimmillaan jopa tunneissa. Koska toimimme pitkäjänteisesti, olemme tottuneet katsomaan tulevaisuuteen ja arvioimaan riskejä. Me kannamme huolta onnistumisesta. Luotettavuus tarkoittaa meille myös avoimuutta ja uskallusta puhua asioista suoraan.

Tyytyväinen asiakas on meidän intohimomme!

– Loppukesällä suuret laiteinvestoinnit ovat pääosin valmiit, jolloin painopiste siirtyy osaamisen kehittämiseen ja ylläpitoon. Osaaminenhan on vahvuutemme ja merkittävä pääoma, Vimpari päättää.

Uudella Yaskawa-robotti­hitsaus­solulla voidaan hitsata jopa yli viiden metrin mittaisia ja seitsemän tonnisia kappaleita.

Miilumachinen konseptiin kuuluu myös kattava laadunvalvonta, johon on investoitu uudella Zeiss 3D-koordinaattimittakoneella.

Uudella Yaskawa-robotti­hitsaus­solulla voidaan hitsata jopa yli viiden metrin mittaisia ja seitsemän tonnisia kappaleita.

Viime syksyn suurin investointi oli TOS Varnsdorf -aarpora, jolla voidaan työstää 1800 x 2500 mm kokoisia ja 25-tonnisia kappaleita.